KOMINÁRSTVO 

    Zaoberáme sa:   
  • Čistením a kontrolou komínových telies vrátane veľkej revíznej správy 
  • Čistenie spotrebičov
  • Stavby krbov & kachlicových pecí
  • Frézovaním a vložkovaním komínových telies
  • Zhotovenie murovaných a montovaných komínových telies

KominÁR

 Ondrej PAstierČin            
 
Tel.   0951179990
         0904947422

NAšA PRáCA