Prečo vlžkovať komín .

Staré komíny sa frézujú a vlžkujú z toho dôvodu aby sa predišlo vyhoreniu komína prípadne väčším škodám .