frézovanie

Cena od 30 do 40 eur bežný meter 
Vložkovanie podľa náročnosti od 270eur

CENOVÉ PONUKY NA ZÁKLADE OBHLIADKY