K&K (krby & kominy)

     Zaoberáme sa:   
  • Čistením a kontrolou komínových telies
  • Čistenie spotrebičov
  • Stavby krbov & kachlicových pecí
  • Frézovaním a vložkovaním komínových telies 
  • Zhotovenie murovaných a montovaných komínových telies

OSvedčenie O KVALIFIKÁCII